Could you hire me? Contact me if you like what I’ve done in this article and think I can create value for your company with my skills.

February 13, 2015 / by Zsolt Soczó

SQL fejtörő 9.

Van egy táblánk, amiben számokat tárolunk. A számok nem teljesen folytonosak, az összefüggő részeket kell azonosítani.

use tempdb;

IF OBJECT_ID('dbo.Tabla', 'U') IS NOT NULL DROP TABLE dbo.Tabla;
GO
CREATE TABLE dbo.Tabla
(
	szam INT NOT NULL CONSTRAINT PK_Tabla PRIMARY KEY
);
INSERT INTO dbo.Tabla(szam)
VALUES(12),(13),(111),(112),(113),(237),(238),(340),(350),(351);
GO

select * from Tabla;

-- Ezt szeretnénk kinyerni, az összefüggő tartományokat
--tartomanyeleje	tartomanyvege
--12				13
--111				113
--237				238
--340				340
--350				351

A megfejtéseket szokás szerint kommentben várom, amelyeket 2 nap múlva engedek ki.

Could you hire me? Contact me if you like what I’ve done in this article and think I can create value for your company with my skills.

LEAVE A COMMENT

5 COMMENTS

 • Rici February 13, 2015

  IF OBJECT_ID(N’dbo.hatarok’, N’IF’) IS NOT NULL
  DROP FUNCTION dbo.hatarok;
  GO
  CREATE FUNCTION dbo.hatarok
  ( @Min int )
  RETURNS table
  AS
  RETURN (
  WITH tartomany(szam_elozo)
  AS
  (
  SELECT MIN(szam) FROM Tabla
  WHERE szam > @Min
  UNION ALL
  SELECT szam FROM Tabla
  INNER JOIN tartomany ON tartomany.szam_elozo + 1 = szam
  )
  SELECT
  MIN(szam_elozo) elso,
  MAX(szam_elozo) utolso,
  (SELECT MIN(szam) FROM Tabla WHERE szam > MAX(szam_elozo)) kovetkezo
  FROM tartomany
  );
  GO

  WITH c(elso, utolso, kovetkezo)
  AS
  (
  SELECT h.elso, h.utolso, h.kovetkezo FROM hatarok(0) h
  UNION ALL
  SELECT h.elso, h.utolso, h.kovetkezo FROM Tabla
  INNER JOIN c ON Tabla.szam = c.kovetkezo
  CROSS APPLY hatarok(Tabla.szam – 1) h
  )
  SELECT elso, utolso FROM c

 • Atcom February 13, 2015

  ;with Tartomany as
  (
  select
  Gyujto = (row_number() over (order by szam) – szam),
  szam
  from
  Tabla
  )
  select
  TartomanyEleje = min(szam)
  ,TartomanyVege = max(szam)
  from
  Tartomany
  group by
  Gyujto
  order by
  TartomanyEleje

 • Attila February 17, 2015

  … ket kulon query-vel sikerult csak, raadasul azok is csunyak :)

  –tartKezdete
  SELECT DISTINCT szam AS tartKezdete FROM dbo.Tabla
  EXCEPT
  SELECT
  sq.val + 1
  FROM
  (
  SELECT
  (
  SELECT TOP 1 t.szam FROM dbo.Tabla t WHERE t.szam = tab.szam – 1
  ) val
  FROM dbo.Tabla tab
  ) sq

  –tartVege
  SELECT DISTINCT szam AS tartVege FROM dbo.Tabla
  EXCEPT
  SELECT
  sq.val – 1
  FROM
  (
  SELECT
  (
  SELECT TOP 1 t.szam FROM dbo.Tabla t WHERE t.szam = tab.szam + 1
  ) val
  FROM dbo.Tabla tab
  ) sq

 • Pócza Krisztián February 17, 2015

  select b.szam, e.szam
  from
  (select ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY tb1.szam) AS ord, tb1.szam from tabla tb1
  left outer join tabla tb2 on (tb1.szam = tb2.szam + 1)
  where tb2.szam is null) as b
  inner join
  (select ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY te1.szam) AS ord, te1.szam from tabla te1
  left outer join tabla te2 on (te1.szam + 1 = te2.szam)
  where te2.szam is null) as e on (b.ord = e.ord)

 • Nagypál Gábor February 20, 2015

  WITH Neighbours AS
  ( SELECT
  Previous.szam AS Previous, /* elozo elem azonositoja (ha van)*/
  t.szam AS Actual, /* aktualis elem azonositoja*/
  Next.szam AS Next /* kovetkezo elem azonositoja (ha van)*/
  FROM Tabla t
  LEFT JOIN Tabla Next ON Next.szam = t.szam + 1
  LEFT JOIN Tabla Previous ON Previous.szam = t.szam – 1
  )
  SELECT
  n1.Actual AS tartomanyeleje,
  (SELECT TOP 1 n2.Actual
  FROM Neighbours n2
  WHERE n2.Actual >= n1.Actual AND n2.Next IS NULL
  ORDER BY n2.Actual) AS tartomanyvege
  FROM Neighbours n1
  WHERE n1.Previous IS NULL
  ORDER BY n1.Actual;