Soci (Soczó Zsolt) szakmai blogja

2018.03.07.

.NET Rocks letöltése kocsiban hallgatáshoz

Filed under: PowerShell,Szakmai élet — Soczó Zsolt @ 22:03

Másold be egy ps1 fájlba, és hagyd úgy éjszakára, reggelre ott lesz az egész.

[source lang=”powershell”]
function GetFeedPageCount ($url) {
$feed=[xml](New-Object System.Net.WebClient).DownloadString($url)
$pageCount = $feed.rss.channel.pageCount
return $pageCount;
}

function DownloadFeed ($url) {
$feed=[xml](New-Object System.Net.WebClient).DownloadString($url)
foreach($i in $feed.rss.channel.item) {
$url = New-Object System.Uri($i.enclosure.url)
$url.ToString()
$url.Segments[-1]
$localFile = $url.Segments[-1]
if (Test-Path($localFile)) {
Write-Host "Skipping file, already downloaded"
}
else
{
Invoke-WebRequest $url -OutFile $url.Segments[-1]
}
}
}

# Related blog post here: http://blogs.msdn.com/b/cdndevs/archive/2014/11/18/azure-fridays-a-powershell-script-to-download-rss-videos.aspx

$feedUrl = "http://www.pwop.com/feed.aspx?show=dotnetrocks&filetype=master"
DownloadFeed($feedUrl)
[/source]

Powered by WordPress