Soci (Soczó Zsolt) szakmai blogja

2015.02.09.

.NET fejtörő 5.

Filed under: Szakmai élet — Soczó Zsolt @ 09:00

Mi a gond az alábbi kóddal?

class Teaser4
{
  int Item = 0;

  public int this[params int[] arr]
  {
    get
    {
      return Item;
    }
  }
}

3 Comments

 1. Szerintem találtál egy bugot. Ha átnevezem Item2-re a privát adattagot, akkor rögtön látszik az IL-ből, hogy az indexer get_Item-é lényegül át. Valószínűleg így ütközhet a privát adattaggal, aminél ugye nem generálódna getter, mint a property-k esetében, de ez a fordító egy bugja lehet.

  IL_0001: newobj UserQuery+Teaser4..ctor
  IL_0006: stloc.0 // t
  IL_0007: ldloc.0 // t
  IL_0008: ldc.i4.2
  IL_0009: newarr System.Int32
  IL_000E: stloc.1 // CS$0$0000
  IL_000F: ldloc.1 // CS$0$0000
  IL_0010: ldc.i4.1
  IL_0011: ldc.i4.1
  IL_0012: stelem.i4
  IL_0013: ldloc.1 // CS$0$0000
  IL_0014: callvirt UserQuery+Teaser4.get_Item
  IL_0019: call LINQPad.Extensions.Dump

  Teaser4.get_Item:
  IL_0000: nop
  IL_0001: ldarg.0
  IL_0002: ldfld UserQuery+Teaser4.Item2
  IL_0007: stloc.0 // CS$1$0000
  IL_0008: br.s IL_000A
  IL_000A: ldloc.0 // CS$1$0000
  IL_000B: ret

  Teaser4..ctor:
  IL_0000: ldarg.0
  IL_0001: ldc.i4.0
  IL_0002: stfld UserQuery+Teaser4.Item2
  IL_0007: ldarg.0
  IL_0008: call System.Object..ctor
  IL_000D: nop
  IL_000E: ret

  Comment by Haraszti Gábor — 2015.02.09. @ 12:18

 2. C#-ban az idexer egy indexelt property, aminek alapértelmezetten Item a neve. Ezért fordítási hibát kapunk ennél a kódnál, hogy már van definíció az Item-re. Ezt kétféle módon tudjuk elkerülni:
  1. Az Item property-t átnevezzük valami másra.
  2. Használjuk az indexeren az IndexerNameAttribute-ot, amivel megadhatjuk, hogy milyen néven jöjjön létre az indexer (ne Item néven).

  Comment by Molnár Csaba — 2015.02.10. @ 11:47

 3. […] A fejtörő. […]

  Pingback by Soci (Soczó Zsolt) szakmai blogja » Blog Archive » .NET fejtörő 5. – megoldás — 2015.02.22. @ 18:19

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Powered by WordPress