Could you hire me? Contact me if you like what I’ve done in this article and think I can create value for your company with my skills.

January 16, 2015 / by Zsolt Soczó

SQL fejtörő 6.

Ez a fejtörő most sokkal nehezebb lesz. Adottak számlák és számla tételek. A számla tételek különböző ÁFA kategóriákba tartoznak. Elveszett viszont, hogy melyik tétel melyik ÁFA kategóriába tartozik. Csak összesítve tudjuk, hogy egy adott számlán mennyi volt az egyes ÁFA tételű termékek össz értéke. A feladat visszaállítani minden egyes tétel ÁFA kulcsát. Az adatok úgy vannak összerakva, hogy a feladat egyértelműen megoldható legyen.

Bemeneti adatok:

Számlák:

ID	Szamlaszam	OsszAr	Ado
1	Szamla1	500.00	Afa27
2	Szamla1	300.00	Afa16
3	Szamla2	4000.00	Afa38

Számla tételek:

ID	Szamlaszam	Ar
1	Szamla1	20.00
2	Szamla1	111.00
3	Szamla1	250.00
4	Szamla1	20.00
5	Szamla1	15.00
6	Szamla1	189.00
7	Szamla1	100.00
8	Szamla1	95.00
9	Szamla2	1000.00
10	Szamla2	3000.00

Elvárt kimenet, Adó, számlaszám és id szerint van rendezve:

id	Szamlaszam	Ar	Ado
2	Szamla1	111.00	Afa16
6	Szamla1	189.00	Afa16
1	Szamla1	20.00	Afa27
3	Szamla1	250.00	Afa27
4	Szamla1	20.00	Afa27
5	Szamla1	15.00	Afa27
7	Szamla1	100.00	Afa27
8	Szamla1	95.00	Afa27
9	Szamla2	1000.00	Afa38
10	Szamla2	3000.00	Afa38

Többféle megoldás is adható, mindegyik legalább 15 soros.

use tempdb;

IF OBJECT_ID('Szamlatetel','U') IS NOT NULL BEGIN
 DROP TABLE Szamlatetel
END 
GO

CREATE TABLE Szamlatetel(
	[ID] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	Szamlaszam [VARCHAR](20) NOT NULL,
	Ar [DECIMAL](18,2) NOT NULL	
)
GO

INSERT INTO Szamlatetel(Szamlaszam,Ar) 
SELECT 'Szamla1', 20 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 111 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 250 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 20 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 15 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 189 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 100 UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 95 UNION ALL
SELECT 'Szamla2', 1000 UNION ALL
SELECT 'Szamla2', 3000
go

IF OBJECT_ID('Szamlafej','U') IS NOT NULL BEGIN
 DROP TABLE Szamlafej
END 
GO

CREATE TABLE Szamlafej(
	[ID] [INT] IDENTITY(1,1) NOT NULL,
	Szamlaszam [VARCHAR](20) NOT NULL,
	OsszAr [DECIMAL](18,2) NOT NULL DEFAULT(0),
	[Ado] [VARCHAR](5) NOT NULL
)
GO

INSERT INTO Szamlafej(Szamlaszam, OsszAr, Ado) 
SELECT 'Szamla1', 500, 'Afa27' UNION ALL
SELECT 'Szamla1', 300, 'Afa16' UNION ALL
SELECT 'Szamla2', 4000, 'Afa38'

SELECT * FROM Szamlafej;
GO
SELECT * FROM Szamlatetel order by id;
GO

A megfejtéseket szokás szerint kommentben várom, amelyeket ezúttal a feladat nehézsége miatt 5 nap múlva engedek ki.

A Test Driven Development tanfolyam következő felvonása február kilencedikén lesz, szeretettel várom az érdeklődőket.

Could you hire me? Contact me if you like what I’ve done in this article and think I can create value for your company with my skills.

LEAVE A COMMENT

3 COMMENTS

 • Atcom January 16, 2015

  declare
  @Osszeg decimal(18,2),
  @SzamlaTetelId int

  declare @Kombinacio table
  (
  Id int identity(1,1) not null primary key,
  ElozoId int null,
  OsszAr decimal(18,2) not null,
  SzamlaTetelId int not null
  )

  set @SzamlaTetelId = 0

  while 1 = 1
  begin
  select top 1
  @Osszeg = T.Ar
  ,@SzamlaTetelId = T.ID
  from
  Szamlatetel T
  where
  T.ID > @SzamlaTetelId order by T.ID

  if @@rowcount = 0
  break

  insert into @Kombinacio(ElozoId, OsszAr, SzamlaTetelId)
  select
  S.Id
  ,S.OsszAr + @Osszeg
  ,@SzamlaTetelId
  from
  (select OsszAr, Id from @Kombinacio union select 0, null) S
  where
  S.OsszAr + @Osszeg not in (select OsszAr from @Kombinacio)
  end

  ;with Elozmeny as
  (
  select
  K.Id, K.ElozoId, K.SzamlaTetelId, K.OsszAr
  from
  @Kombinacio K
  inner join Szamlafej F on F.OsszAr = K.OsszAr
  union all
  select
  K.Id, K.ElozoId, K.SzamlaTetelId, E.OsszAr
  from
  Elozmeny E
  inner join @Kombinacio K on E.ElozoId = K.Id
  )
  select
  SzamlaTetelId = T.ID
  ,Szamlaszam = F.Szamlaszam
  ,Ar = T.Ar
  ,Ado = F.Ado
  from
  Elozmeny E
  inner join Szamlafej F on F.OsszAr = E.OsszAr
  inner join Szamlatetel T on T.ID = E.SzamlaTetelId
  order by
  E.OsszAr, T.ID

 • Laci January 19, 2015

  WITH CTE as
  ( SELECT OsszAr,
  Ado,
  t.ID,
  Ar,
  cast(Ar as decimal(18,2)) as CSum,
  right(‘0′ + CAST(t.Id as Varchar(max)),2) as path
  from Szamlatetel t inner join Szamlafej f on t.Szamlaszam=f.Szamlaszam
  UNION all
  SELECT OsszAr,
  Ado,
  Szamlatetel.ID,
  Szamlatetel.Ar,
  cast(Szamlatetel.Ar+CTE.CSum as decimal(18,2)) as CSum,
  CTE.path+’,’+ right(‘0’ + CAST(Szamlatetel.Id as Varchar(max)),2) as path
  from Szamlatetel
  JOIN CTE on Szamlatetel.Ar+CTE.CSum<=OsszAr and CTE.ID<Szamlatetel.ID
  )
  select Szamlatetel.ID, Szamlaszam, Szamlatetel.Ar, Ado
  from Szamlatetel, CTE
  where CTE.path like '%' + right('0' + CAST(Szamlatetel.ID as Varchar(max)),2) + '%' and CTE.CSum=OsszAr
  order by Ado, Szamlaszam, Szamlatetel.ID